Home

2146 Mogyoród, Dózsa György út 25.

Telefonszám: 06-28-999-606

Telefonszám: 06-28-540-630


Család- és gyermekvédelmi szolgáltatás

Településünkön a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat 2020. július 1.-től a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, melynek intézményi fenntartója Mogyoród Nagyközség Önkormányzata.
A szolgáltatások törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról adja.

Tudunk segíteni?

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás egy olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmeket a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz kell benyújtani, ahol a szolgáltatások igénybevételéről bővebb tájékoztatást Frankó Emese ad.


Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezését gondoskodunk, akik azt önmaguknak vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés igénybevételéhez az egészségi állapot tükrében a háziorvos tesz javaslatot. Az étkeztetés az ünnepnapok kivételével, hétfőtől péntekig vehető igénybe, illetve szakorvosi javaslat alapján diétás étkeztetést tudunk biztosítani. Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás

Tudunk segíteni?Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és – a hatósági intézkedéssel érintett esetek kivételével – önkéntes.
A szolgáltatás nyújtása történhet egyszeri esetkezelésként, illetve a klienssel kötött megállapodás alapján, amely egy hosszabb távú segítő tevékenységet jelent.

Igen. Tudunk segíteni!


Küldjön üzenetet
Elolvastam, megértettem és hozzájárultam a Mogyoród Családsegítő elektronikus kommunikációs politikájához

Hívja a Családsegítő számát +36 28 540 630, + 36 30 663 9814